Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden HT16

Skapad 2016-08-31 19:48 i Vittinge skola F-3 Heby
En resa från äldre stenåldern till järnåldern
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Svenska
Vi gör en resa på 13000 år, från äldre stenåldern till järnåldern. Häng med!

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

 

 

 

 

2. Kursplanemål:

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

 

3. Vad ska du kunna?

Vi vill att du utvecklar din förmåga att:

 • använda bilder och dramatiseringar för att berätta något
 • använda tidslinjen för att resonera om olika tidsåldrar
 • resonera om kristendomen och andra trosuppfattningar
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 

4. Bedömning:

Vi kommer att  bedöma din förmåga att:

 • att återanvända samtida eller historiska bilder för att utveckla idéer
 • använda tidslinjer för att ange händelser i tid
 • samtala om elevnära livsfrågor
 • skriva enkla texter för hand eller på dator
 • kombinera texter med bild för att förstärka och förtydliga sitt budskap

 

 

5. Undervisning: Vad kommer vi att göra?

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter
 • se filmer
 • dramatisera händelser
 • jobba i grupp
 • skriva texter
 • göra tidsaxlar
 • jämföra livet för barnen i de olika tidsåldrarna
 • jämföra olika perioder och se likheter och skillnader
 • läsa om olika trosuppfattningar under forntiden

 

6. Tillämpningsuppgift: hur ska vi se att du lärt dig?

Du kommer att få:

 • göra byar i någon av tidsperioderna
 • skriva om olika spännande händelser
 • rita, måla och skapa
 • skriv prov eller diagnoser
 • markera de olika tidsperioderna på en tidsaxel
 • visa något om vikingarna och asatron
 • dramatisera berättelser

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: