Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2016-08-31 19:53 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Svenska

Innehåll

Arbetsformer

 • Vi läser högt, tyst, enskilt och i grupp. 
 • Vi jobbar med Qnoddens uppgifter på iPaden.
 • Vi läser och skriver olika sorters texter.
 • Vi arbetar med Läseboken och arbetsboken om Ben och Koko. Vi diskuterar texterna tillsammans.
 • Vi lär oss enkla stavningsregler och skrivregler.
 • Vi kommer att dramatisera.
 • Vi kommer att lyssna på högläsing från olika genrer t ex fantasy, humor, spänning, saga, myt, bilderbok. Vi kommer samtala kring högläsningsböckerna.
 • Vi redovisar och berättar inför klassen.

Mål

LÄSA   SKRIVA   TALA

Kunskapskrav(Ur Lgr 11)

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

 • läsa i din läsebok med flyt.
 • förstå och prata om det du läser.
 • skriva en enkel text med läslig handstil. 
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • ha tydlig inledning, handling och avslutning i dina berättelser.
 • stava vanliga ord.
 • utveckla dina texter 
 • samtala och berätta

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: