Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig själv

Skapad 2016-08-31 20:14 i Garnvindeskolan Ale
Ett skrivprojekt i svenska för årskurs 2
Grundskola 2 Bild Svenska

I projektet ska du träna på att skriva på datorn utifrån en uppgift. Du kommer att skriva i programmet Powerpoint. Du kommer att skapa en bild till varje uppgift. Du kommer att ta bilder och infoga bild i Powerpoint.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

-formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.


Genom undervisning i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

-kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Undervisning

Vi kommer att arbeta intensivt för att eleverna ska hitta inspiration och glädje till skrivande med fokus på meningar. Eleverna kommer att få möjlighet att visa sina bildspel för varandra(alternativt för en pedagog). 

Genom bildframställningen ska eleverna försöka förstärka budskapet i sina texter.

Bedömning och dokumentation

-Elevernas texter dokumenteras på datorn i programmet Powerpoint.
-Bedömning sker i slutet av terminen enligt Skolverkets bedömningsmaterial Språket lyfter
-Eleverna ska ha genomfört en muntlig presentation.

Kopplingar till läroplan

  • Bl  E 6
    Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  • Sv   3
    Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  • Sv   3
    Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: