Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten, algebra och funktioner

Skapad 2016-08-31 20:16 i Tegelbruksskolan Falun
Favorit 6a Kapitel 1
Grundskola 6 Matematik
Vi djupdyker i de fyra räknesätten, jobbar ännu mer med variabler som t.ex. x. Vi lär oss också om grafer och koordinatsystem.

Innehåll

Läromedel

Favorit 6a finns i två olika versioner, Bas och Mera. Eleverna får den bok som passar deras nivå bäst. Böckerna är uppdelade i lektioner, varje lektion har två grundsidor som alla ska göra, en "ÖVA" sida som eleverna gör om de hinner och en "PRÖVA" sida som är extra utmanande.

Lektionerna

De lektioner där vi räknar i boken inleds med en kort genomgång med konkret material eller på tavlan. Efter det räknar eleverna grundsidorna enskilt eller tillsammans med klassen (Pröva sidorna får de samarbeta på om de vill).

Läxor

Elever får läxa i form av ett lösblad som handlar om samma saker som det vi jobbar med på lektionerna. De elever som inte haft chans att göra läxan hemma eller behöver vägledning får chansen att komma på läxhjälpen.

Bedömning

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionerna. Vi avslutar varje kapitel med en diagnos där du får fundera på vad du kan och vad du behöver öva mer på. Efter en kort repetition gör vi alla ett prov.

Mål vi ska uppnå i det här avsnittet

Problemlösning

- Du tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller:
    - De fyra räknesätten och tal i bråkform
    - Ekvationer
    - Funktioner och grafter
- Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
- Du kan bedöma rimligheten i ett resultat.

Begrepp

Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang:
     - De fyra räknesätten
     - Ekvationer
     - Olikheter
     - Funktioner och grafer

- Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol.

- Visar på samband mellan olika begrepp som funktioner och grafer.

Metoder

- Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och uppställning med heltal, tal i bråkform och de fyra räknesätten.

- Använder informella och formella metoder för att lösa ekvationer.

- Ritar och avläser koordinatsystem och grafer. Tolkar och besvarar frågor utifrån koordinatsystem och grafer.

Resonemang

 Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med de fyra räknesätten, Ekvationer, Olikheter och Funktioner och grafer.

Kommunikation

Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt, du beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med de fyra räknesätten, Ekvationer, Olikheter och Funktioner och grafer.

Uppgifter

 • Matteläxa

 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten, algebra och funktioner

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Högre Nivå
Problemlösning
Begrepp
Metoder
Resonemang
Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: