Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Spanska åk 6 KR HT16

Skapad 2016-08-31 20:48 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Introduktion i spanska år 6 fortsättning
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Du fortsätter nu att bygga vidare på att skaffa dig ett basordförråd och lär dig fler användbara fraser för att kunna förstå och uttrycka dig mycket enkelt på spanska i några nya vardagssituationer. Med mer erfarenhet av spanska är det lättare att se mönster, vi fortsätter arbetet med att jämföra och se skillnader och likheter mellan spanskan och svenskan då vi tillägnar oss mer av den spanska grammatiken. Vi kommer även arbeta med tema "Generation-Pep", med fokus på idrott och hälsa

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen fokuserar vi på

I ämnet spanska är det fem olika färdigheter som hela tiden tränas på olika sätt. Det centrala innehållet anger vad undervisningen handlar om när vi tränar på de olika förmågorna.

Detta ska du lära dig på spanska


-Att räkna till 100

-Att kunna ord för 10 kroppsdelar
-Att säga att du har ont i några kroppsdelar
-Att fråga hur någon mår
-Att berätta hur du mår

-Att kunna fråga vad något kostar
-Att kunna beställa något att äta och dricka
-Att kunna säga om något är till höger, till vänster eller i mitten

-Att fråga och svara på hur mycket klockan är.
-Att fråga efter och berätta vad du har för telefonnummer
-Att kunna säga att du inte vet
-Att kunna säga hur många av något du har
-Att kunna ge och följa uppmaningarna i Señalaövningarn i kapitel 9-14

Så här arbetar vi


 Vi utgår från boken Vale år 6 men använder oss också av film, radio och musik från andra källor. Ovanstående kopplingar till läroplan och kursplan gäller därför upprepas de inte nedan.

Så här får du visa vad du kan, eller så här kommer pedagogen att bedöma dig

Först och främst visar du vad du kan genom att delta aktivt i arbetet under lektionerna i spanska. Jag som lärare söker alltid efter information om vad du kan för att kunna bedöma kvalitén i de fem förmågorna som vi tränar utifrån kunskapskraven. Än viktigare bör du veta att jag framförallt söker efter informationen för att kunna hjälpa dig att utveckla dina förmågor i spanska varje gång vi träffas.

Rent konkret innebär det att du visar vad du kan då du :
- talar spanska i klassrummet genom att t.ex. ställa och besvara frågor, samtala, arbeta med talövningar, fråga, besvara frågor, presenterar något, berättar, beskriver eller förklarar något etc.

- skriver spanska då du kommunicerar i skrift, gör skriftliga övningar, presentationer, skriftliga läxförhör och skriftliga prov.

- visar att du förstår tal och text genom att följa instruktioner genom att göra något, översätta, svara på frågor, följa upp svar, mm.

- visar att du har strategier för att lära spanska genom att du omformulerar, ställer frågor, övar, visar att du ser samband mellan regler och tillämpning, visar att du ser samband mellan spanska och andra språk, vågar spanska till det och experimentera med språket, ställer frågor, använder kroppsspråk, hjälper dina kamrater att kommunicera på olika sätt mm.

- Visar att du har kunskaper om spansktalande länder och deras kultur genom att kommentera faktakunskaper och egna erfarenheter, samt genom att se samband och skillnader mellan "oss och dem".

 

- Vi kommer även arbeta med tema "Generation-Pep", med fokus på idrott och hälsa.

Uppgifter

 • Spanska läxa - bestämd och obestämd artikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: