Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1, ht 16

Skapad 2016-08-31 22:04 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

När vi arbetar med SO kommer du att få lära dig mer om kamratskap, gott och ont, rätt och orätt, likheter och skillnader mellan människors levnadsvillkor samt hur du beter dig säkert trafiken.

Innehåll

 

Målen med undervisningen och det som bedöms är att du kan:

 • berätta något om barns rättigheter.
 • samtala om olika regler i vardagen och förklara varför de behövs.
 • ge exempel på ett säkert beteende i trafiken. 
 • berätta något om hur människor lever i olika delar av världen.
 • ge exempel på orsaker till att människor flyttar och vad det kan innebära för barn och familjer. 

 

Det här ska vi göra:

 

 • vara med och påverka hur vi ska ha det i klassrummet för att alla ska må bra.
 • se på filmer.
 • dokumentera skriftligt.
 • samtala och diskutera. 
 • skapa med färg och form. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO

Matriser

SO
SO åk 1

Rubrik 1

Tränar
Åk 1
Kunskapskraven åk 3
Att leva i världen
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Att leva tillsammans
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Att leva i världen
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Att leva tillsammans
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Att leva tillsammans
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Att leva tillsammans
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Att leva i världen
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Att undersöka verkligheten
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: