👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och orientering Kvarnbyskolan år 7-9

Skapad 2016-08-31 23:08 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Äntligen dags för orientering och friluftsliv!

Innehåll

Orientering med allemansrätt

Under en period kommer vi att lägga undervisningens fokus på orientering. Att känna att man hittar i olika miljöer (städer, flygplatser, skogen etc) ger trygghet. Att veta hur du tar dig fram med hjälp av en karta kommer du ha nytta av hela livet. I skogen har vi rättigheter och skyldigheter, du kommer få lära dig vad allemansrätten innebär.

Du kommer även få möjlighet att utveckla ditt intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen.

Undervisningens innehåll (centrala innehållet)

I detta moment så kommer vi att varva teori med praktik. Du kommer bland annat att få lära dig hur en karta är uppbyggd, olika karttecken och färger samt hur man passar en karta (år 7). De teoretiska kunskaperna kommer du sedan få använda i praktiken genom att orientera i olika terränger (7-9).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Friluftsliv och orientering år 7-9

Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
7-9
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
7-9
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.