Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2, Prima matematik 2a

Skapad 2016-09-01 07:51 i Sankt Olofs skola Simrishamn
PP byggd på Gleerups Prima Matematik 2a.
Grundskola 2 Matematik

Vi kommer i matematiken denna termin ta ytterligare steg framåt i ämnet. Under åk 1 la vi grunderna med addition och subtraktion i talområdet 0-20. Nu utökar vi det till talområdet 0-100 samt lägger på enklare bråk och tar även ett steg till i geometrin.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Arbetsform

Vi kommer att arbeta på flera olika sätt för att nå högsta möjliga mål. Vi kommer arbeta både praktiskt och teoretiskt i helklass samt i andra grupperingar anpassade efter vad vi arbetar med. Vi kommer bland annat att:

 • arbeta enskilt och tillsammans med Prima 2A samt tillhörande extrauppgifter.
 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar.
 • arbeta med räknehändelser och problemlösning.
 • ha gemensamma genomgångar och övningar.
 • arbeta laborativt.
 • göra jämförelser med konkret material från klassrummet.
 • göra diagnos innehållande gällande kapitels mål i matteboken efter halva kapitlet samt en djupare diagnos på de givna målen mot slutet av kapitlet.

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig utefter hur du visar dina kunskaper i matematikboken, vid genomgångar, diagnosen i matteboken, de separata diagnoserna, andra uppgifter som lämnas in samt hur du använder konkret material för att lösa problem. Du kommer också bedömas efter hur du förklarar dina tankegångar och visar dina uträkningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: