Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2016-09-01 10:12 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
I det första delmomentet ska vi titta Antiken. Vi kommer att ha en genomgång kring Antikens Grekland och se en film om Antikens Rom, därefter kommer en skriftlig uppgift där ni ska sammanfatta epoken utifrån film och genomgångar.

Innehåll

Planering

V34                     Introduktion

V35                     Antiken genomgång

V36                     Se ”Gladiator”

V37                     avsluta ”Gladiator”

V38                     Uppgift

V39                     Avsluta Antiken

 

 1. A) Genomgång Antiken

Vid genomgången av Antiken ska ni särskilt uppmärksamma vad som kännetecknar Antiken i Grekland och vilka likheter och skillnader ni kan se mellan samhället då och samhället idag.

 

 1. B) Uppgift

För att få en bild av Antikens Rom ska ni titta på filmen ”Gladiator” (2000). När du tittar på filmen ska du själv skapa dig en bild av Romarriket genom att svara på de frågor som presenteras nedan.

 

Glöm inte att ge tydliga exempel från det du ser i filmen när du till exempel beskriver kläder eller förhållanden mellan olika karaktärer.

 

 

 1. Hur klädde man sig (man, kvinna, krigare, fattig, rik etc.)?
 2. Vad kännetecknar dåtidens krig? Hur stred man?
 3. Vilka olika miljöer visas i filmen? På vilka olika platser hamnar Maximus?
 4. Hur såg dåtidens byggnader ut?
 5. Vilka uppfinningar använde man sig av?
 6. Hur framställs kvinnorna i filmen? Hade de något att säga till om?
 7. Hur såg förhållandet ut mellan man/kvinna, föräldrar/barn?
 8. Ledarskap (vem styr, hur?)
 9. Vilka nöjen ägnade man sig åt?
 10. Vilken makt hade folket?
 11. Vilka typer av problem hade folk under Romartiden?
 12. Vilken människosyn hade man?

 

Frågorna kommer att ligga som underlag till den uppgift ni får efter filmen och som ni också kommer att få betyg på. Ni får ta med era anteckningar vid skrivtillfället. 

 

Matriser

His
Antiken

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. Eleven kan med säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: