Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges styre

Skapad 2016-09-01 10:19 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
I första delkursen av Samhällskunskap A ska vi titta på det svenska styrelseskicket och grunden till vårt demokratiska samhälle. I kursen finns det utrymme för diskussion samt att visa sina kunskaper skriftligt.

Innehåll

Planering

V35                Introduktion, vad är samhällskunskap?

                      Makt och demokrati- genomgångar och övningar (s 66-79)

V36                Så styrs Sverige – genomgångar och övningar (s 86-111)

V37                Den svenska partipolitiken samt statsbudget

V38                Så styrs Sverige – genomgångar och övningar

V39                Prov andra lektionen

                     

 

Sidor till provet: Reflex s. 66-73, 83-84, 86-111

Matriser

Sam
Sveriges styre

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Du kan redogöra för och beskriva hur det svenska styrelseskicket är uppbyggt. Du har förståelse för hur de demokratiska principerna ligger till grund för vårt samhälle. Du kan dra enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika länders styrelseskick.
Du kan utförligt redogöra för samt diskutera och reflektera över det svenska styrelseskicket samt vilka konsekvenser det har för det svenska samhället. Du visar stor förståelse för hur det svenska statsskicket är uppbyggt och vilka konsekvenser detta för hur till exempel beslut fattas och hur regeringen tillsätts. Du kan utförligt beskriva olika länders styrelseskick och ge välgrundade exempel på vilken betydelse olika styrelseskick får för exempelvis lagstiftning och representation.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för det svenska styrelseskicket och vilka konsekvenser det medför för dig som individ och Sverige i stort. Du kan även dra komplexa slutsatser, ta ställning i olika frågor och på ett nyanserat och träffsäkert sätt ge argument för dina ställningstaganden. Du kan utförlig redogöra för olika länders statsskick och vilka konsekvenser det får för samhället både för individ och samhället i stort samt på ett utförligt och nyanserat sätt jämföra dem och se likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: