Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek, Sex och kroppen, biologi, åk 6

Skapad 2016-09-01 10:40 i Gruvrisskolan Falun
Sex och samlevnad, människokroppen åk 6
Grundskola 6 Biologi

Kärlek, Sex och kroppen, biologi Åk 6, Ht 2016 - Vt 2017.

Här är det vi ska jobba med och de filmer vi ska se

https://padlet.com/gruvrisskolan_falun/6ab

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområde

Under ht16 och ev in på vt17 ska vi jobba med arbetsområdet ”Sex och samlevnad”. Vad händer i flickans respektive pojkens kropp under puberteten? Hur ser vi ut ”där nere” och hur blir egentligen ett barn till? Detta ett brett område som handlar om mycket mer än sex. Ordet samlevnad betyder gemenskap, samvaro och samexistens – att leva tillsammans med andra. Under vårt liv lever i olika slags relationer med andra människor.

Mål

 • Ha kunskap om vad som händer med flickans och pojkens kropp under puberteten
 • Ha kunskap om hur kroppen är uppbyggd
 • Ha kunskap om hur olika kroppsdelar fungerar och samverkar med varandra
 • Ha kunskap om organens namn samt dess placering
 • Ha kunskap om hur kroppen påverkas av sömn, kost och motion
 • Ha kunskap om hur man kan förebygga och behandla de vanligaste sjukdomarna
 • Ha kunskap om mannens och kvinnans underlivsanatomi
 • Ha kunskap om preventivmedel
 • Ha kunskap om vår fortplantning, hur ett barn blir till och utvecklas i mammans kropp
 • Ha kunskap om de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna
 • Ha kunskap om genus
 • Känna till skillnaden mellan bisexualitet, homosexualitet och heterosexualitet
 • Känna till sexuella variationer som exempelvis transvestism

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper och förmågor, som eleverna ska utveckla

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att läsa texter tillsammans, göra tankekartor, rita bilder, diskutera, ha frågestund med anonyma lappar, ha övning om genus samt eventuellt se undervisningsfilm avsedd för sex och samlevnadsundervisning i skolan.  

Redovisningsform

Du kommer att få möjlighet att visa vad du har lärt dig vid genomgångar, i diskussioner, vid prov och eventuellt vid inlämningar av instuderingsfrågor.

Uppgifter

 • Reflektion/Utvärdering

 • Att jobba med, denna kunskap ska ni skaffa er.

Matriser

Bi
Bedömningsmatris NO (Biologi)

Biologi

Bedömningsmatris
> > >
> > >
> > >
Kommunicera och ta ställning
Deltar i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussionen till viss del framåt. Tar ställning med enkla argument.
Deltar aktivt i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussionen framåt. Tar ställning med utvecklade argument.
Deltar aktivt i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussioner framåt genom att fördjupa eller bredda dem. Tar ställning med välutvecklade argument.
Granska information
Kan använda olika källor För enkla resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa enkla texter och muntliga framställningar.
Kan använda olika källor För utvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa utvecklade texter och muntliga framställningar.
Kan använda olika källor För välutvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa välutvecklade texter och muntliga framställningar.
Undersökningar
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar Kan genomföra en undersökning enligt given instruktion. Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt Kan dra enkla slutsatser. Kan göra enkla dokumentationer
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar Kan själv planera och sedan genomföra en undersökning. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt Kan dra utvecklade slutsatser. Kan göra utvecklade dokumentationer.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar Kan planera, genomföra och värdera en undersökning. kan även ge förslag på nya frågeställningar. Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt Kan dra välutvecklade slutsatser. Kan göra välutvecklade dokumentationer.
Begrepp
Kan känna igen och välja rätt förklaring till valda begrepp. Kan ge exempel på och enkelt beskriva sammanhang.
Kan själv förklara begrepp med lämpligt ordval. Kan förklara sammanhang och visa på samband inom dessa.
Kan själv förklara begrepp med korrekt ordval. Kan förklara sammanhang (även generella sådana) och visa på samband inom dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: