Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi läser "Fröken Europa"

Skapad 2016-09-01 11:36 i Genarps skola 4-6 Lunds för- och grundskolor
Under arbetet med Europa har vi läst Boken "Fröken Europa" av Kerstin Gavander. Till varje stycke har eleverna arbetat med tillhörande uppgifter.
Grundskola 5

"Så här i efterhand verkar alltihop som en dröm. Men en dröm är något som man upplever ensam. Ingen annan kan säga hur det egentligen var. Men vi var ju tjugofyra som upplevde det, hela klassen, så det måste ju ha hänt. Det kan helt enkelt inte ha varit en dröm!" Så börjar berättelsen om Kristin och hennes klasskamrater i 5a. Tillsammans med sin nya lärare Eva får de vara med om en annorlunda Europaresa, en resa i både tid och rum.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll. Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Innehåll. Hur?

Varje vecka läser vi enskilt några kapitel ur "Fröken Europa"  av Kerstin Cavander. Till varje stycke arbetar eleverna med tillhörande uppgifter.

Kunskapskrav betyg E åk 6

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av skriftliga uppgifter till varje läsavsnitt.

Matriser

Vi läser "Fröken Europa"

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att läsa och tolka det du läser.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du har svårt att få med dig texters handling och uppfattar mest det allra tydligaste i handlingen.Du kan delvis förstå texters sammanhang och budskap.
Du visar prov på god förståelse av texters sammanhang och budskap. Du får med dig det mesta av innehållet.
Du visar prov på mycket god förståelse av texters sammanhang och budskap. Du läser "mellan raderna" och uppfattar det som inte står skrivet rakt ut.
Förmåga att sammanfatta och kommentera centrala delar av textens innehåll.
 • Sv  E 6
Du har svårt att sammanfatta och kommentera de viktigaste delarna i texten och dess budskap. Sammanfattningen är osammanhängande och saknar vissa viktiga delar.
Du sammanfattar och kommenterar det mesta av textens innehåll och budskap. Sammanfattningen hänger ihop och du har med det mesta av de viktiga bitarna.
Du visar prov på god förmåga att sammanfatta och kommentera textens innehåll och budskap. Din sammanfattning hänger ihop och innehåller det viktigaste i texten.
Förmåga att beskriva din upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
Du beskriver din läsupplevelse väldigt övergripande med några få ord och kommentarer.
Du beskriver din läsupplevelse ganska övergripande, men med några förtydligande detaljer.
Du beskriver utförligt din läsupplevelse med beskrivningar och förklaringar.

Att formulera skriftliga svar

Nivå 1
Svaret passar inte till frågan. Kanske svarar det på något helt annat eller inte på något alls.
Nivå 2
Svaret svarar till liten del på frågan, men är svårt att förstå. Svaret är kortfattat, kanske bara ett par ord. Man måste veta frågan för att förstå vad svaret syftar på.
Nivå 3
Svaret besvarar frågan till stor del. Man kan förstå vilken fråga som besvaras om man vet frågan i förväg.
Nivå 4
Svaret är utförligt och tydligt. Man kan i svaret utläsa vilken fråga som besvarats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: