Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novelltema

Skapad 2016-09-01 11:47 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig vad som är typiskt för en novell, Läsa noveller samt att skriva en egen novell.
Grundskola 8 Svenska

En novell är en kort berättelse som bara innehåller ett fåtal karaktärer. Novellen utspelar sig under kort tid och kan handla om nästan vad som helst. Den utspelar sig i kronologisk ordning.

Innehåll

Skriv din egen novell, dramaturgivalen

När du skriver din novell så ta hjälp av dramaturgivalen.

Början, man kan välja att börja en novell på olika sätt:

 • en kort person- och miljöbeskrivning
 • Mitt i en spännande händelse, in medias res
 • Med en återblick, huvudkaraktärer börjar med att berätta om något som har hänt tidigare
 • Inre monolog, vi får ta del av huvudkaraktärens tankar och känslor
 • Novellen kan också börja med dialog; dialogen kan handla om vilka huvudkaraktärerna är, hur deras relation ser ut, vilken konflikten är etc.

Novellen ska innehålla en konflikt som byggs upp hela tiden.

Du kan genom hela berättelsen plantera små frön som utvecklas under berättelsens gång och som hela tiden intensifieras. Du ska använda hela novellen för att bygga upp spänningen kring konflikten. När vi närmar oss novellens höjdpunkt är det som mest spännande. Här kommer vändpunkten och vi anar hur det ska sluta, men vi kan aldrig vara riktigt säkra. Det är inte förrän i slutet som vi får veta hur det faktiskt går.

Slutet, en novell kan sluta lyckligt eller olyckligt. Ibland är slutet överraskande. ibland väljer författaren att inte berätta exakt hur det slutar, utan läsaren får dra sina egna slutsatser. Det kallas för öppet slut.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser

Sv
Skriva novell

Skriftlig produktion

F
E
D
C
B
A
Skriva
Innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning
.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning
Ny aspekt
Skrivregler
I huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
Beskrivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Ny aspekt
Berättargrepp/Dramaturgi
Berättar-grepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Berättar-grepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Berättar-grepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: