Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2016-09-01 12:48 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Matematik

Taluppfattning och tals användning

 

Innehåll

INLEDNING

I din vardag möts du ständigt av olika typer av tal, som du behöver förstå, tolka och kunna använda. Din kunskap om tal använder du dig ständigt av så fort du till exempel handlar något, pratar om en sträcka, väger eller mäter något eller gör en beräkning av något slag.

 En annan viktig anledning till att du behöver vara säker på vad olika typer av tal betyder är att du fullt ut ska förstå den information som presenteras i olika medier som TV, tidningar och internet. Grundskolans matematik ska också förbereda dig för kommande studier i matematik.

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL

I Lgr 11 under rubriken "Övergripande mål och riktlinjer" har vi för detta arbetsområde valt att särskilt lyfta fram följande:

SYFTE

 

 

METOD OCH INNEHÅLL

Att fördjupa dina kunskaper- förmågor och färdigheter inom området tal. Efter avslutat område ska du ha kännedom om hur vårt talsystem är indelat i grupper. Du har lärt dig att utföra beräkningar med negativa tal. Du kan uttrycka små och stora tal i potensform och i grundpotensform. Du kan utföra beräkningar med tal i potensform och se samband mellan prefix och tiopotenser.

Du kommer att få möjlighet att ta till dig nya kunskaper genom att under veckan få muntliga genomgångar, arbeta enskilt, parvis och i grupp samt i processgrupper. Du kommer då att öva rena färdigheter,  lösa uppgifter ur din matematikbok och lösa matematiska problem (rika problem).

Under veckan kommer vi också ha gemensamma muntliga redovisningar och diskussioner då vi titta på olika sätt (metoder) att lösa ett problem samt träna på att värdera dessa. Vid dessa tillfällen kommer det matematiska språket också att lyftas fram. Hur du kan uttrycka dig skriftligt och muntligt för att visa dina beräkningar och process när du löser ett problem.

PROCESS OCH TIDSPERIOD

v.35    Talmängder

Praktisk uppgift- "Kvadrat i bitar"   (2.2 Addition och subtraktion av bråk åk.8)
Muntliga genomgångar veckans matematik
Färdighetsträning - Multiplikation med stora tal.
                                  - Addition och subtraktion av bråktal.
                               - Multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
Uppgifter -  Lös uppgifter på två nivåer. (uppgifter och facit se showbie)
 
v. 36   Negativa tal
Praktisk uppgift- "Räkna med negativa tal."
Färdighetsträning - division med små tal
                                -multiplikation med små tal
Muntliga genomgångar veckans matematik
Uppgifter - 1.2 Negativa tal  -två nivåer.
                     1.3 Potenser      - två nivåer
 
v. 37 Små tal och tiopotenser
Praktisk uppgift- "Mönster" (Resonera och utveckla)
Muntliga genomgångar veckans matematik
Uppgifter -   1.4 Räkna med potenser - två nivåer 
                      1.5 Små tal och tiopotenser -två nivåer
                     
v. 38 Räkna med tiopotenser
□ måndag:Kan du förklara? (kommunicera, resonera och utveckla)
□ Onsdag: muntlig genomgång veckans matematik
□ Uppgifter: 1.6 Räkna med tiopotenser - två nivåer. (i Showbie)
  Repetition potenser (arbetsblad)  (i showbie)
 
v.39  Förberedelse inför prov /prov
□ Blandade uppgifter (två nivåer)
Träna mera eller TEMA (välj 4 av 7 uppgifter)
□ Prov fredag  kl. 10.20-11.30
 
v.40  Använda matematikens uttrycksformer- skrift och tal
□  Måndag: Taluppfattning och huvudräkning
□ Ons/fredag: Fördiagnos inför nästa LPP.
□ Ons/fredag:  Problemlösning i grupp (s. 57)
(Grupper redovisar för varandra och ger feedback på kommunikation och värderar val  av metod utifrån gemensamt problem.)
 
v.41    Lärande vecka
Utvärdering  av LPP.
 

Utvärdering och bedömning

För elevskattning och utvärdering se respektive elevs lärlogg.

För formativ och summativ bedömning gå till kunskapsfliken och därefter matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: