Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2016-09-01 13:43 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 9 Svenska
"En novell är en sammanhållen koncentrerad berättelse, kortare än romanen. Ett avsnitt av livet eller ett påhitt om tänkbart eller otänkbart liv."

Innehåll

Under veckorna 36-39 arbetar vi med noveller.

Under arbetets gång kommer vi att:

 • läsa flera olika noveller med olika budskap
 • se några noveller som har blivit filmatiserade
 • gå igenom hur en novell är uppbyggd och vad som är typiskt för genren
 • öva på att skriva noveller tillsammans
 • skriva en novell
 • ge och ta emot respons

 

Uppgifter

 • Novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Noveller

Innehåll

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Dina tankegångar framgår
Dina tankegångar framgår TYDLIGT
Dina tankegångar framgår tydligt
Din novell innehåller ENKLA gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller UTVECKLANDE gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller VÄLUTVECKLANDE gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Novellen har en ENKEL spänningskurva.
Novellen har en FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEX spänningskurva.
Novellen har en KOMPLEX spänningskurva.

Struktur och textbindning

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Texten är i huvudsak sammanhängande och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har UTVECKLAD textbindning, tex med enkla sambandsord
Texten är sammanhängande och har VÄLUTVECKLAD textbindning, tex med varierande sambandsord
Texten har en struktur som passar en novell.
Texten är välstrukturerad tex genom styckeindelning och effektiv inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning.
DIN TEXT ÄR STYCKINDELAD

Språk, stil och normer

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är VARIERAT
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är RELATIVT VÄL FUNGERANDE och varierad, tex genom att du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är VÄL FUNGERANDE och varierad, tex genom att du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus fungerar RELATIVT VÄL
Tempus FUNGERAR VÄL
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer i RELATIVT VÄL normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer i VÄL normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken

Helhetsbedömning

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en novell för en ungdomstidning.
Innehåll och form i din text fungerar RELATIVT VÄL som en novell för en ungdomstidning.
Innehåll och form i din text fungerar VÄL som en novell för en ungdomstidning.

För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar RELATIVT VÄL
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar VÄL.
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk
Du använder en ÄNDAMÅLSENLIG kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ÄNDAMÅLSENLIG OCH EFFEKTIV kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: