Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedier

Skapad 2016-09-01 13:48 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Vi kommer att arbeta med området massmedier.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med medier av olika slag. Deras uppgifter, och hur man med hjälp av medier kan utnyttja sina demokratiska rättigheter på ett bra sätt.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med området massmedier. Vi kommer lära oss om olika medier. Vi kommer läsa om dess uppgifter. Lära oss om deras fördelar och deras nackdelar.

Vi kommer att ha genomgångar om medierna.

Vi kommer att använda oss av olika medier för att lära känna dem och lära oss om vad som händer om man på något sätt blir utsatt. Hur rapporterar man?

Vi kommer att jobba med nyheter och nyhetsvärdering, både lokalt, regionallt, nationellt och globalt.

Arbetsområdet kommer att innehålla praktiska övningar, muntliga redogörelser och en avslutande skriftlig uppgift.

Du kommer att bedömas efter matrisen nedan.

Du kommer få respons på dina uppgifter muntligt och via Unikum.

I anslutning till områdesavslutningen kommer vi att göra en utvärdering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP

Eleven har grundläggande kunskaper om olika medier och visar detta genom att enkelt beskriva hur de är uppbyggda och fungerar.
Eleven har goda kunskaper om olika medier och visar detta genom att väl beskriva hur de är uppbyggda och fungerar.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika medier och visar detta genom att mycket väl beskriva hur de är uppbyggda och fungerar.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: