Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett samhälle sva

Skapad 2016-09-01 13:56 i Råå Södra Skola Helsingborg
Grundskola 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Du ska få ta del av vad som kan behövas för människor ska kunna leva i ett samhälle. Du får öva dig att skriva en återberättande text.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med några viktiga samhällsfunktioner till exempel räddningstjänsten, skolan, sjukvården. Vi kommer också arbeta med renhållning. Du kommer att träna dig i att skriva en återberättande text. Tillsammans med Diar tränar du olika ord och begrepp.

När vi har arbetat med det här ska du kunna

 • berätta om sjukvård, polis, brandkår och skolan
 • visa ditt samhälle och berätta hur du tänkt när du skapat det
 • berätta om hur du kan göra för att påverka miljön
 • skriva en återberättande text.

 

Arbetssätt

 • Besök från räddningtjänst
 • studiebesök NSR återvinningsanläggning
 • Besök från NSR
 • arbete i brandhäfte
 • lilla aktuellt
 • minecraft, grupparbete
 • skapande, grupparbete
 • samtal
 • skriva

Vi tittar på Kom ketchup för att få tips på redovisning

http://urskola.se/Produkter/161183-Kom-ketchup-Forberedelser

Vi ser En film om återvinning http://www.sopor.nu/En-sopas-vaeg

Tidsord

När

Först

Till att börja med

sedan

efter det

efter en stund

på kvällen

till sist

slutligen

 Vi bedömer din förmåga att

berätta om några samhällsfunktioner. Det gör du under samtal  i skolan.

beskriva så att det du berättar blir tydligt för alla. Det visar du när du redovisar om ditt samhälle med hjälp av MInecraft eller det du byggt i papper.

beskriva hur olika handlingar påverkar miljön och ge förslag för en hållbar utveckling. Det gör du genom att skriva och berätta om detta

skriva en text där du skriver något du upplevt. Det visar du genom att skriva en text i Book creator.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: