Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cap 1 y 2

Skapad 2016-09-01 13:56 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska

Innehåll

Un plan sobre capítulos 1 y 2 (semana 34-41)

 

Cap 1 Así soy yo

Efter detta kapitel ska du visa att du kan:

 • Presentera dig själv och en kompis utifrån utseende, karaktär och fritid
 • Prata om dina planer inför helgen samt vad du gillar/inte gillar att göra

Aktuell grammatik är:

 • Tidsuttryck för framtid
 • Adjektiv
 • Presens, perfekt och futurum
 • Gustar

Cap 2 Día a día

Efter detta kapitel ska du visa att du kan:

 • Berätta om dina dagliga rutiner, vad du gjort den senaste veckan och vad du ska göra den kommande veckan
 • Berätta om olika problem med hälsan

Aktuell grammatik är:

 • Reflexiva verb i presens, perfekt och futurum
 • Tidsuttryck, klockan
 • Hur ofta?
 • Doler
 • Possessiva pronomen

 

Vecka 41 och 42 kommer vi ha prov.

Onsdag v 41: ett prov som visar att ni behärskar det som är kraven för kap 1 och 2

Fredag 41: oförberett läsa

Onsdag v 42: oförberett höra

 

Du kommer bedömas utifrån förmågorna höra, läsa och skriva. Se separat matris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

ModSpa
Cap 1 y 2 Plaza 3

E
C
A
Höra
•Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
•Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
•Du förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Skriva
Du formulerar dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande och anpassar i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande och anpassar i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Läsa
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om kända ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om kända ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Du förstår såväl helhet som detaljer i enkla texter om kända ämnen. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: