Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 7: Chez nous 2: kapitel 2C: Excusez-moi

Skapad 2016-09-01 14:02 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
I kapitel 2C "Excusez-moi" håller vi oss kvar i skolans värld. Du kommer att få lära dig en massa klassrumsfraser och saker som vi använder i skolan så att vi kan ha mer och mer samtal på franska, och så att du förstår när jag ber er göra olika saker i klassrummet. Du ska också öva mycket på verben "avoir" och "être" i alla personer i presens så att du befäster kunskaper om dessa viktiga verb. Dessutom ska du få lära dig att böja regelbundna -erverb i presens. Detta är den största verbgruppen i franskan. Vi kommer också att jobba med substantiv i både obestämd och bestämd form i både singular och plural. Eftersom vi håller på i skolmiljö är det naturligt att ni får hitta på egna små scener i klassrumsmiljö som ni sen får spela upp för hela gruppen. Vi ska också ha lite realia där vi kommer att fokusera på nordöstra Frankrike, f.a. Alsace och Lorraine. Till sist är det dags att repetera hela kapitel 2 och de olika moment som ingår. Då blir det ett repetitionsprov. Datum är ännu ej bestämt.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Nous restons dans le monde d l'école et apprenons des objets et des phrases dont on a besoin à l'ecole.

Innehåll

Mål

Du ska kunna använda många ord och uttryck som har med skola och klassrumssituation att göra och förstå klassrumsfraser om du får instruktioner.

Du ska lära dig många -erverb och hur man böjer dem i presens i alla personer. dessutom ska du visa att du verkligen kan använda de oregelbundna verben "avoir" och "être" i presens.

Du ska också kunna förstå och använda substantiv i både obestämd och bestäm form i singular och plural.

Du ska känna till lite fakta om nordöstra Frankrike.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Arbetets innehåll

Det mesta finns beskrivet här ovanför.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt och redovisning

Vi ska läsa kapitel 2C och arbeta med det på olika sätt. Dessutom ska ni få skriva en klassrumsscen i grupper där ni visar att ni anammat många skolord och klassrumsglosor och uttryck.

Vi kommer också att läsa i boken om nordöstra Frankrike och ev. se lite bilder på nätet.

Grammatik kommer att gås igenom och ni får arbeta i övningsboken och på arbetsblad för att se att ni förstått.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom små läxförhör, klassrumsscener som ni spelar upp och visar att ni har bra uttal, talar sammanhängande och att ni kan använda många ord och fraser som har med skola och klassrum att göra.

Reflektion-utvärdering

Formulera reflektionsfrågor till eleverna utifrån hur ni har arbetat.
Det kan t ex vara mer öppna frågor av mer metakognitiv art.

Fundera på hur du lär dig franska på bästa sätt. Vilka arbetssätt fungerar bäst för dig?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: