Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatförändringar och hållbar utveckling

Skapad 2016-09-01 14:19 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap Geografi
Välkommen till ett spännande samarbete över ämnesgränserna som behandlar ett av de viktigaste ämnena i vår tid. Hur får vi ett hållbart samhälle?

Innehåll

Klimatförändringar och hållbar utveckling

Vi kommer att arbeta ämnesövergripande med ämnet i so, svenska samt moderna språk på olika sätt. Det handlar om att lära sig centrala begrepp, läsa faktatexter och debattartiklar, se film, göra värderingsövningar, etiska dilemma, översätta texter, skriva en egen debattartikel m.m.

 

 1. Klimatförändringar: Vad är växthuseffekten? Varför blir det varmare? (orsaker) Vad händer när temperaturen stiger? (konsekvenser) Vad görs för att minska klimatförändringarna? (lösningar)
 2. Hållbar utveckling: Vad menas med en hållbar utveckling? Hur kan du tänka miljövänligt i din vardag? Vad betyder alla miljömärkningar? Vad menas med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet?

 

Förmågor: Vi tränar på att resonera och argumentera.

 

Bedömning: Debattartikel om hållbar utveckling i samarbete med svenskan. Bedöms efter kunskapskrav i svenska, geografi och samhällskunskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: