Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Svenska årskurs 4, 2016-2017

Skapad 2016-09-01 14:37 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.
Grundskola 4 Svenska

I svenska arbetar vi med att uttrycka oss i tal och skrift. Vi kommer att läsa olika sorters texter och skriva egna. Vi ska också träna på att berätta muntligt och samtala med varandra.

Innehåll

Skolan ska

"Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva." Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna/.../ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - formulera sig och kommunicera i tal och skrift - läsa /.../skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att:

 • kunna använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna
 • använda olika sätt att bearbeta egna texter till form och innehåll
 • använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
 • göra en muntlig presentation
 • använda språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

•skriva och bearbeta egna texter.

•förstå och tolka texter

•förstå språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler (sj-ljudet) och skiljetecken.

•göra muntliga presentationer

Undervisning

• Vi tränar på att redovisa i grupp.

• Vi läser olika sorters texter, t ex skönlitteratur och faktatexter.

• Vi använder olika texter med tillhörande frågor för att träna läsförståelse.

• Vi tränar stavning.

• Vi tränar på att skriva olika typer av texter, för hand och på dator.

• Vi tränar på att ge och ta emot respons på skrivna texter.

• Vi tränar på att använda ordlista/dator för att söka stavning.

• Vi tränar på att argumentera i t ex klassråd.

• Genomgång av stavningsregler samt uppgifter och övningar som tränar dessa.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: