Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månstenen Utveckling och lärande vt2017

Skapad 2016-09-01 14:44 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Hos oss vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av temarum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer, hos oss kallar vi dessa områden helhet och allsidighet.

Innehåll

Nyckelbegrepp

Vill

Våga

Kan

Nyfikenhet

Lära mig

Planerade insatser

Vattentema

Under Utveckling och lärande vill vi arbeta i olika projektgrupper som utgår ifrån ett gemensamt tema, vatten. Vi kommer att jobba i tre åldershomogena grupper, barn födda 2011, 2012 och 2013. Vi kommer att starta upp temat med öppna frågor för att ta reda på barnens förkunskaper om vatten samt för att upptäcka vad de är nyfikna på och intresserade av, och vi tänker att det är barnens tankar och funderingar som kommer att avgöra de olika projektens inriktningar.

Digitala verktyg

Vi vill sträva efter att de digitala verktygen ska vara en naturlig del av vår verksamhet så att barnen på eget initiativ kan använda sig av dessa. För att nå detta mål vill vi inkludera de digitala verktygen i våra projekt samt ha de tillgängliga för barnen i verksamheten.

Under barns inflytande påbörjade vi arbetet med att göra barnen delaktiga i bloggen och detta är något som vi vill fortsätta med under Utveckling och lärande. Vi tänker att barnen kan vara delaktiga på olika sätt, t.ex. genom att hjälpa till att fota och filma vår vardag på förskolan eller genom att berätta om de aktiviteter vi gör tillsammans.

Vi vill synliggöra våra projekt i barnens Utveckling- och lärandeböcker och i detta arbete vill vi göra barnen delaktiga genom att låta de dokumentera och berätta om våra projekt.

Medvetna bokval

Vi vill ha genomtänkt litteratur under våra lässtunder, t.ex. litteratur som är kopplat till vårt vattentema. Vi vill lägga fokus på att föra samtal kring innehållet i berättelserna med barnen.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: