Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassresan genom Sverige

Skapad 2016-09-01 15:20 i Ängås skola F-6 Orust kommun
Med hjälp av boken "Kompassresan" följer vi med Adam på en spännande resa genom Sverige. Vi ser också på den spännande serien "Geografens testamente".
Grundskola 4 Geografi Svenska
...

Innehåll

Syfte med detta arbetsområde:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll, vi ska få kunskap om:

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Så här arbetar vi:

Vi ska lära oss mer om Sveriges landskap, genom att bl.a. titta på filmer, läsa i "Kompassresan", diskutera och arbeta med skriftlig produktion, kartkunskap och väderstreck, samt träna läsförståelse av så väl skönlitterär- som faktatext.

Kunskapskrav och bedömning:

 • Ha kunskaper om och kunna resonera kring Sveriges olika landsdelar, då det gäller naturtillgångar, kultur och samhälle.

 • Ha kunskaper om Sveriges karta och kunna placera ut olika landskap, orter, berg, hav och vatten.

 • Kunna läsa och tolka både skönlitterär- som faktatexter, så väl det som står direkt skrivet som det som går att utläsa mellan raderna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: