Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tågluff i Europa åk 5

Skapad 2016-09-01 15:35 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Tillsammans ska vi resa med tåg ut i världsdelen Europa och skaffa oss kunskaper om de olika länderna.
Grundskola 5 Geografi Samhällskunskap Svenska Matematik
Inför avresan kommer du att få göra ett pass, räkna ut en resebudget och planera din packning. När detta är klart är du redo att åka till första destinationen. Med hjälp av ledtrådar ska du gissa landet. Nu kommer du att lära dig om landets huvudstad, sevärdheter, språk, statsskick, valuta, religion, naturtillgångar, geografiska miljö med sjöar, floder, bergskedjor, öar med mera. Du kommer också att få ta reda på landets nationalrätt och berätta om en känd person. Därefter får du en stämpel i passet och kan fortsätta ditt reseäventyr till ett nytt land.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet och syftet med din Europaresa som tågluffsresenär är att du ska få lära dig om olika länders geografiska miljö, naturtillgångar, statsskick, kultur, religion, valuta och språk. Du ska få kännedom om olika ord/begrepp som är bra att kunna när du ska läsa, skriva och samtala om geografi och samhällskunskap.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 Du kommer att få ett arbetshäfte "Tågluff i Europa" som är uppdelat i tre olika delar:

 1. Gör ett eget pass
 2. Packning och budget
 3. Gissa landet

Arbetshäftet kommer du att jobba med själv/med en kompis. Arbetsuppgifterna är både muntliga och skriftliga. Till din hjälp kommer du att få använda kartbok samt iPad för uppkoppling till nätet och informationssökning.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar om nya ord/begrepp och de olika delarna i arbetshäftet.

Diskussioner och reflektioner om vad vi lär oss på vägen.

Vidare kommer du att få jobba i grupp. Ni väljer ett land i Europa och skaffar er kunskap, som ni sedan presenterar muntligt inför klasskompisarna.

Tidsplan för "Tågluff i Europa" är vecka 36-43

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Din lärare kommer att bedöma:

 • ditt aktiva deltagande under lektionstid
 • muntliga redovisningar om Europas länder i grupp
 • din kännedom om ord/begrepp inom geografi och samhällskunskap
 • din kunskap att söka information med hjälp av olika källor
 • kartkunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ma Sh Ge
Geografi - Europa åk 5

Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kartkunskap
Eleven känner till delar av Nordens och Europas namngeografi.
Eleven har grundläggande kunskaper om Nordens och Europas namngeografi.
Eleven har goda kunskaper om Nordens och Europas namngeografi.
Eleven har mycket goda kunskaper om Nordens och Europas namngeografi.
Söka information och källhantering
Eleven kan med stöd söka information på olika sätt resonera kring olika källor och fakta.
Eleven kan söka information på ett i huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring olika källor och fakta och deras användbarhet.
Eleven kan söka information på olika fungerande sätt och föra utvecklade resonemang kring olika källor och fakta och deras användbarhet.
Eleven kan söka information på olika väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang kring olika källor och fakta och deras användbarhet.
Begrepp
Eleven kan med stöd använda ämnesspecifika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda ämnesspecifika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda ämnesspecifika begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda ämnesspecifika begrepp på ett väl fungerande sätt.
Jämförelser
Eleven behöver hjälp med att göra jämförelser mellan platser, tider och förhållanden.
Eleven kan på egen hand göra några enkla jämförelser mellan platser, tider och förhållanden.
Eleven kan på egen hand göra olika jämförelser mellan platser, tider och förhållanden.
Eleven kan på egen hand göra olika jämförelser och har förmågan att se likheter och skillnader mellan platser, tider och förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: