Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning

Skapad 2016-09-01 15:43 i Tegelbruksskolan Falun
Arbete med läsning grundsärskolan
Grundsärskola 3 – 6 Svenska

Under höstterminen kommer vi att lägga fokus på läsning för att få upp flyt och skapa lust kring läsningen. 

Innehåll

Syfte

Läsa texter och förstå dem. 

Bearbeta det du läser och ser i böcker, bilder, film och andra medier.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv
  Syfte bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
 • Sv  E 6
  Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva ..
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Undervisning, för att nå målen kan du:

- Läsa/ lyssna på olika typer av texter. Vi övar läsning varje dag, en kort stund. 

- Återberätta eller svara på frågor om det du läst/ lyssnat på.

- Titta på filmer och bilder och återberätta eller svara på frågor om det du sett.

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du kunna:

- Läsa en text som passar dig.

- Berätta om eller svara på frågor om texter du läst.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
 • Sv  E 6
  Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
 • Sv  E 6
  Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
 • Sv  E 6
  Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Matriser

Sv
Svenska läsa

osäker
säker
mycket säker
Du kan läsa en text som passar dig.
Berätta om eller svara på frågor om texter du läst
Jämföra olika texter och se likheter och skillnader i innehållet.
Berätta om vad olika texter vill lära oss
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: