Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fk: Monstret - ett romanprojekt

Skapad 2016-09-01 15:43 i Frösakullsskolan Halmstad
En romanprojekt i nio delar av Josef Sahlin från Årstaskolan i Stockholm. I projektet ingår diskussioner, bearbetning av texten, jämförelser och analyser utöver själva skrivandet.
Grundskola 4 – 5 Svenska Bild

Monstret är ett skrivprojekt där en roman på nio kapitel växer fram allt eftersom. Förutsättningarna är givna men ändå kommer ingen bok bli den andra lik! Till varje kapitel är också ett moment i svenskämnet inbakat. Du kommer att få skapa din egen roman som ska handla om ett litet gulligt djur som muterar och härjar uppe på Midos vind. Du kommer att skriva på dator och redigera texten där. Dina illustrationer kommer du att göra för hand/ infoga från google som är godkända. Projektet är ämnesövergripande i ämnena svenska och bild.

Innehåll

Syfte och mål

Du ska skriva en roman och den ska handla om ett monster. Berättelsen innehåller ett antal givna kapitel där rubriken är klar och du får vissa instruktioner om vad kapitlet ska innehålla. Till varje kapitel ska du rita en passande bild.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser

Sv Bl
Bedömningsmatris

På väg att nå målen
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Svenska
Skriva texter med varierat språk och “flyt i texten”.
Jag behöver stöd för att skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Svenska
Skrivregler
Jag behöver stöd för att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Svenska
Skriva texter med gestaltande beskrivningar.
Jag behöver stöd att skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Jag skriver berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Jag skriver berättande texter som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Jag skriver berättande texter som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Bild
Framställa bilder som passar till texten och hjälper läsaren att förstå texten bättre.
Jag behöver hjälp att göra bilder som gestaltar texten jag skrivit.
Jag kan på ett enkelt sätt framställa bilder som gestaltar texten jag skrivit.
Jag kan på ett utvecklat sätt framställa bilder som gestaltar texten jag skrivit.
Jag utvecklar mina idéer och hittar nya sätt att presentera mina bilder som gestaltar texten jag skrivit.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: