Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musicera år 9, läsåret 2016-17

Skapad 2016-09-01 16:01 i Torpskolan Lerum
Matris som används för att utveckla kunskaper på att spela olika instrument.
Grundskola 7 – 9 Musik

Innehåll

Att spela och sjunga tillsammans är det viktigaste momentet för musikämnet. Vi utgår från grunden på samtliga instrument och arbetar för att du ska utveckla kunskaper i att musicera, ett arbete som pågår under hela grundskolan.

Matrisen nedan visar nu-läget och utvecklingsområden. Om någon del ännu inte är bedömd (grönmarkerad) är det något som du kommer behöva jobba mer med.

En ny bedömning kommer att göras efter varje avslutad spelperiod.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musicera

E
C
A
Musicera
SJUNGA
Eleven deltar ej i sångaktiviteter
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
SPELA - ACKORD PÅ GITARR
Eleven vet hur man spelar ackord och kan spela minst ett ackord rätt.
Eleven byter ackord med visst flyt (spelar t ex ackorden en gång per takt)
Eleven byter ackord med relativt gott flyt.
Eleven byter ackord med gott flyt och spelar med passande karaktär (t ex rytm i höger hand)
SPELA - ACKORD PÅ PIANO
Eleven vet hur man spelar ackord och kan spela minst ett ackord rätt.
Eleven byter ackord med visst flyt. (spelar t ex ackorden en gång per takt med en hand)
Eleven byter ackord med relativt gott flyt.
Eleven byter ackord med gott flyt och spelar med passande karaktär (t ex rytm i höger och med två händer)
SPELA BAS
Eleven vet inte hur man ska spelar bas. (Förstår inte hur tabulatur fungerar)
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss tajming
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god tajming.
SPELA TRUMMOR
Eleven vet inte hur man ska spelar trummor.
Eleven kan spela ett enkelt trumkomp med viss tajming.
Eleven kan spela enkla trumkomp med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla trumkomp med god tajming.
Spela melodi
Eleven vet inte hur man spelar melodier.
Eleven kan spela ett enkla melodier med viss tajming.
Eleven kan spela ett enkla melodier med relativt god tajming.
Eleven kan spela ett enkla melodier med god tajming.
Spela tillsammans
Eleven deltar inte i samspelet.
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Musikaliskt uttryck och tolkning.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. ktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: