Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2

Skapad 2016-09-01 17:26 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 2 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Innehåll

Presentation

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 

Förmågor

Kommunikation: 

 • Föra och följa matematiska resonemang

Reflektion: 

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet

Kreativitet:

 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • Utveckla nyfikenhet och lust att utforska matematiken ur praktiska behov

Samarbete: 

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Ansvar: 

 • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

Undervisning

Du kommer att få undervisning genom lärarledda genomgångar. Genom diskussioner i mindre och större grupper kommer du att träna din förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi kommer att träna matematik i olika sammanhang och vara både inomhus och utomhus. 

Du kommer att få träna på:

 • addition och subtraktion inom talområdet 0-100
 • träna positionssystemet: tiotal och ental
 • enkla bråk (1/2, 1/3, 1/4)
 • ordningstalen
 • geometriska objekt
 • tiotalsövergång inom talområdet 0-20, addition och subtraktion
 • olika problemlösningsmetoder
 • klockan: kvart över/kvart i
 • tidsdifferens
 • matematiska likheter
 • matematiska begrepp
 • att föra matematiska resonemang
 • talen 0-1000
 • mönster
 • massa
 • tiotalsövergång 0-100
 • introduktion av räknesätten multiplikation och division
 • symmetri

 Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • genomföra beräkningar i addition och subtraktion inom talområdet 0-1000
 • använda olika problemlösningsmetoder
 • läsa av klockan: kvart över/kvart i
 • förstå och använda matematiska begrepp
 • föra matematiska resonemang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Positionssystemet

På väg att kunna
____Kan____
Positionssystemet 1
Jag kan identifiera ental och tiotal i ett 2-siffrigt heltal.
Jag kan dela upp ett tal i tiotal, ental Ex.32 =30 + 2
Jag förstår att addition och subtraktion är varandras bakvägar. Ex. 7+8=15, 15-8=7
Jag kan beskriva hur jag tänker när jag ska räkna ut en vågrätt addition med 2-siffriga heltal. Ex.32+64=
Jag kan beskriva hur jag tänker när jag ska räkna ut en vågrätt subtraktion med 2-siffriga heltal. Ex. 84 – 22=
Jag kan beskriva min tankebana på mattespråket. Ex. 84 – 22 = 80-20=60, 4-2 =2, 60+2=62
Jag kan genomföra min tankebana med pengar
Jag kan identifiera ett tal upplagt med laborativt material. ( hundratal, tiotal, ental)
Jag kan bygga tal med laborativt material ( hundratal, tiotal, ental ) och namnge talen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: