Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3 - Kartan

Skapad 2016-09-01 18:45 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Det finns många spännande platser på vår jord! Med hjälp av karta och jordglob ska du få lära dig hur du kan hitta dessa platserna!

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- kunna använda en karta och en jordglob

- kunna väderstreckens namn och kunna använda dem

- kunna beskriva var en plats på kartan finns med lägesord (t ex kust, halvö, gräns och läge)

- känna till världsdelarnas namn, storleksrelationer och världshav

- känna till några länder och platser som är betydelsefulla för oss

Så här arbetar vi

Vi arbetar med världskartan, jordglob och atlas. Vi beskriver platser, havs och världsdelars plats på kartan med hjälp av väderstreck och storleksrelation. Vi tillverkar egna världskartor och Du skriver egen formulerad fakta om världskartan med hjälp av karta.

Bedömning

Du bedöms om du kan:

 

 

- kan avläsa en karta och en jordglob

- kan de fyra väderstreckens namn och kan använda dem

- kan använda lägesord för att beskriva en plats placering på kartan

- känner till världsdelarna och världshaven och kan placera dem på en världskarta.

- känner till några länder och platser och placera dem på en karta.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: