Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: År 1 (Höstterminen 2016)

Skapad 2016-09-01 19:48 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 Matematik

Välkommen till siffrornas spännande värld. Nu i höst kommer vi arbeta mycket med matematik. Vi kommer lära oss flera symboler, matteord samt träna på att räkna med våra tio saker.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik i årskurs 1 ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga beträffande:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Undervisning och arbetssätt

 

Vi utgår ifrån Britt-Louise Theglanders metod och arbetar mycket praktiskt med laborativt material så som talhusen och våra tio saker. Vi har genomgångar där vi pratar och diskuterar matematik, löser problem samt tränar ord och begrepp. Vi tränar i helklass, halvklass, enskilt och i par. Vi spelar spel, har utomhuspedagogik, använder matematikbok, stenciler och tränar på Nomp. 

Detta kommer att bedömas

Vi kommer att bedöma din förmåga:

- att lösa rutinuppgifter
- att förstå och använda matematiska begrepp
- att formulera och lösa problem

Aktuell bedömning hittar ni under fliken "bedömning". 

Matriser

Ma
Taluppfattning

På god väg
Har uppnått
koppla ihop rätt siffra med rätt antal
dela upp tal inom talområdet 0-10
talens grannar 0-10
forma siffror på rätt sätt
förstå vad addition (+) står för
förstå vad subtraktion (-) står för

Ma
Algebra

På god väg
Har uppnått
förstår och kan använda sig av likhetstecknet
kan fortsätta enkla geometriska mönster
kan beskriva mönster i enkla talföljder

Ma
Geometri & rumsuppfattning

På god väg
Har uppnått
kan begreppen: över, under, i, på, bredvid, framför, bakom, först, sist, i mitten, höger och vänster
kan namnge, beskriva och rita en cirkel
kan namnge, beskriva och rita en kvadrat
kan namnge, beskriva och rita en triangel
kan namnge, beskriva och rita en rektangel
kan beskriva likheter och skillnader mellan formerna

Ma
Samband och förändringar

På god väg
Har uppnått
dubbelt & hälften
fler & färre
Begrepp, exempelvis: lång, längre & längst tung, tyngre & tyngst etc.

Mäta

På god väg
Har uppnått
kan klockans hela timmar
kan klockans halva timmar

Ma
Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem
Förstå problemet och ta fram den information som behövs
Du behöver ibland hjälp med vissa delar för att förstå problemet och att hitta den information som behövs för att lösa det
Du kan ofta på egen hand förstå problemet och hitta den information som behövs för att lösa det
Du kan på ett säkert sätt förstå problemet och hitta den information som behövs för att lösa det.
Lösa problem
Lösa problemet genom att välja och använda rätt metod
Du behöver ibland hjälp med att lösa problemet tex: välja och/eller använda lämplig metod
Du kan oftast på egen hand välja metod och använda den
Du kan på ett säkert sätt välja metod och använda den
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: