Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva sagor

Skapad 2016-09-01 20:01 i Morgongåva skola F-6 Heby
Vi skriver sagor om olika sagofigurer och lär oss hur de organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning. Vi skriver våra sagor med hjälp av kunskaper om sagans typiska kännetecken.
Grundskola 3 Svenska

Svenska - skriva Att ha ett rikt och variterat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där språket möts i olika former.

Innehåll

Kursplanens syfte

 • Du ska kunna skriva enkla sagor på datorn
 • Du ska kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter
 • Du ska kunna stava ord rätt som du själv ofta använder
 • Du ska kunna förbättra din text med hjälp av respons från en kamrat/lärare
 • Du ska kunna skriva en saga med inledning, händelse och avslut
 • Du ska känna till vad som kännetecknar en saga
 • Du ska kunna rätta din text med hjälp av olika stavningsprogram

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Matriser

Sv
Svenska - skriva sagor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Handling
Har en början och ett försök till handling och avslut finns.
Har en tydlig början, handling och försök till slut finns.
Har en tydlig början, tydlig handling och ett tydligt avslut som knyter ihop sagan.
Röd tråd
I texten finns ett försök att skapa en "röd tråd". Räknar upp händelser.
Texten har till stor sett en "röd tråd". Textens händelser hänger ihop.
Texten har en röd tråd från början till slut. Händelserna för sagan framåt.
Beskrivningar
Använder mycket få person- och miljöbeskrivningar.
Använder enkla person- och miljöbeskrivningar.
Använder beskrivande person- och miljöbeskrivningar.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid rätt och varierad.
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och något varierad.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Bearbeta
Kan bearbeta sin text med handledning.
Kan bearbeta sin text med hjälp av datorprogram och handledning.
Kan bearbeta sin text med hjälp av datorprogram på egen hand.
Stavning
Har ofta fel på ord som är vanligt förekommande.
Har få fel på ord som är vanligt förekommande och som inte stör förståelsen.
Har få stavfel.
Skrivregler
Använder inte stor/liten bokstav, punkt och frågetecken med säkerhet.
Använder stor/liten bokstav, punkt och frågetecken med viss säkerhet.
Använder stor/liten bokstav, punkt och frågetecken med säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: