Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Studera mera - om studieteknik" år 6 Ht 2016

Skapad 2016-09-01 21:24 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde med syfte att diskutera på vilka olika sätt man lär sig och vilka strategier man kan använda för att få bättre studieteknik.
Grundskola 6 – 9 Svenska

Hur gör du när du lär dig något egentligen? Går det att bli bättre på att plugga utan att lägga mer tid på läxorna? Det här arbetsområdet kommer att handla om studieteknik.

Vi kommer att lära oss flera olika studietekniker, som ska hjälpa dig att bli bättre på att lära dig saker. Många tror att de måste lägga all sin tid på läxor om de ska lyckas i skolan. Men om du listar ut på vilket sätt just du lär dig bäst, så kommer du att kunna lära dig saker snabbare. Om du lär dig knepen kommer du att kunna plugga bättre, och ändå få tid över till annat. Visst är det smart!?

Anta utmaningen och bli en effektiv elev med rätt studieteknik!

Innehåll

Syfte och mål.

Syftet och målet med att arbeta med det här området är att:.

- du ska öka din förståelse för hur viktigt det är med studieteknik för ditt skolarbete.

- du ska utveckla kunskaper om hur du lär dig på bästa sätt, både i skolan och hemma, genom att känna till och prova på olika studietekniker.

- du ska utveckla kunskaper om hur du  kan planera ditt skolarbete bättre.

- du ska sedan använda dig av de studietekniker som passar dig bäst i ditt övriga skolarbete och på så vis öka ditt lärande, din motivation och förhoppningsvis i längden förbättra dina skolresultat.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Bedömning - vad och hur?

Jag kommer att bedöma:

 

 • din förmåga att välja ut och sammanställa information.

Hur kommer jag att bedöma?

 

 • Genom att studera dina anteckningar, stödord och sammanställningar
 • läsa din text om studiebesöket på Ringhals.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Undervisning och arbetsformer.

Så här kommer vi att arbeta:

 • både i grupp och enskilt
 • se filmserien "Plugga bättre"
 • Träna på att göra anteckningar och skriva stödord
 • Träna på att sammanfatta stödord till texter 
 • fundera kring vilken lärstil du har 
 • du ska skriva en text om vårt studiebesök på Ringhals.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: