Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteratur läsåret 16/17 för åk 7

Skapad 2016-09-02 08:04 i Tanum
"Vad är mysigare än att krypa upp i soffan med en god bok" Att läsa utvecklar förmågan att tänka abstrakt och förstå omvärlden ännu bättre.
Grundskola 7 – 9 Svenska

"Vad är mysigare än att krypa upp i soffan med en god bok"
Att läsa utvecklar förmågan att tänka abstrakt och förstå omvärlden ännu bättre.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Träna strategier för att skriva olika typer av text med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Lära sig om några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig från varandra.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 • Läs de böcker du har valt. Följ tidsplanen som görs upp inför varje bok.
 • Delta aktivt i de boksamtal som vi kommer att ha under tiden, vid tillfälle, mellan redovisningarna.
 • Välj en av de uppgifter som finns och variera så att du vid vårterminens slut har använt dig av fyra olika redovisningsformer.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Moment:      Läsa skönlitteratur, samtala och göra ett skriftligt/muntligt arbete runt boken.

Tidsperiod:  Hela läsåret med redovisningsdatum 14 oktober, 6 december, 3 mars och 12 maj. 

Uppgifter till läsning av skönlitteratur

 Skriv minst 1 A-4 sida (12 punkters) på datorn eller 2 sidor för hand

1. Du är en av karaktärerna i din bok. Redovisa bokens handling.

2. Du ska göra en film av boken- vilka skådespelare skulle du välja? Motivera!

3. Du är författaren till boken. Förklara vilken del som var roligast /svårast att skriva. Varför?

4. Skriv ett brev till ett förlag där du som författare presenterar din senaste bok och lägger fram sådana bra argument att de vill publicera den.

5. Berätta vad du tror hände innan berättelsen börjar.

6. Berätta vad du tror hände efter berättelsens slut.

7. Skriv ett brev till din vän och berätta om boken du tänkt skicka och varför du tror att han/hon kommer att tycka om den.

8. Skriv ett nytt slut till din bok. Vad skulle du vilja ändra på och varför?

9. Skriv en fanfiction. Det vill säga en berättelse som ”spinner vidare på/utgår från den berättelse du läst. ( T ex sägs ”Fifty shades of Grey” ha börjat på nätet som en fanfiction av ”Twilight”)

10. Hur ändrade boken ditt sätt att tänka? Fick den dig att se annorlunda på saker, personer, händelser? Lärde du dig något?

11. Ändrade sig någon av karaktärerna under berättelsens gång? Hur? Gör en lite djupare analys där du reflekterar över vad förändringen kan bero på.

12. Skulle du vilja ha någon av karaktärerna som vän? Varför/Varför inte? Motivera tydligt.

13. Beskriv en händelse i boken som påminner om något du varit med om. Jämför likheter och olikheter. Var tydlig i din beskrivning.

14. Jämför boken med någon annan bok du läst. Utgå från några punkter ( tex tema, genre, miljö...). Beskriv tydligt vad det är du jämför och varför!

15. Skriv en nyhetsartikel om en händelse i boken. (Repetera först hur man skriver en artikel. Läs i din Portalbok)

16.Skapa ett spel utifrån händelserna i din bok. Hur skulle du göra för att få spelet spännande och få andra att köpa det.

17. Spela in en film om bokens handling. Använd gärna din telefon/Ipad. Rita figurer, miljöer eller använd annat som rekvisita.

18. Skapa ett handlingsskelett för en uppföljare till din bok.Hur skulle du vilja gå vidare med handlingen?

19. Skriv en kortfattad bokrecension. Be din lärare om arbetsmaterial.

20. Skriv en sammanfattning som innehåller 200-250 ord. Be din lärare om arbetsmaterial.

21.Skriv en läslogg. Be din lärare om arbetsmaterial.

Lycka till!    

Gun-Britt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: