Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inflytande

Skapad 2016-09-02 08:21 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Vi arbetar hela tiden för att barnen ska ges möjlighet att få inflytande och öka sin medvetenhet att de har ett inflytande.
Förskola
...

Innehåll

Mål

Målet är att barnen ska vara medvetna om att de har ett inflytande, där de oavsett kön gör och får sin röst hörd, När barnen har utvecklat sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar, samt utvecklat sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. 

Detta gör vi för att nå målen

Vi uppmuntrar barnen att påbörja, genomföra och avsluta sina aktiviteter, värna om material som finns på förskolan, vara med och duka inför måltider osv.  
Barnen ges möjlighet att göra sin röst hörd genom röstning inför olika aktiviteter. 
Att barnen blir medvetna om att allas röst är lika mycket värd oavsett kön.

Vi ser att målet är nått när

Barnen är medvetna om att de har ett inflytande, där de oavsett kön gör och får sin röst hörd, När barnen har utvecklat sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar, samt utvecklat sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. 

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: