Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självständiga individer

Skapad 2016-09-02 08:58 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
På avdelningen Diamanten går förskolans äldsta barn, övergripande för hela sista året lägger vi fokus på att hjälpa dem utvecklas till självständiga individer

Innehåll

Denna planering kommer genomsyra hela året på Diamanten

 

Mål:

Att alla barn:

Ska träna på att ta ansvar för sina handlingar

Ska få göra sin röst hörd

Erbjuds möjlighet att påverka sin situation på förskolan

Få en ökad förståelse för demokratiska principer

  

Aktiviteter/ detta gör vi för att nå målen:

Genom samtal, forum och reflektion påvisa olika metoder samt förhållningssätt

Vi pedagoger finns med som stöd och låter barnen i möjligaste mån hitta egna metoder för olika situationer som uppstår

Samtala med barnen både individuellt och i större sammanhang för att alla ska få ett forum där de känner sig trygga och kan uttrycka sin egen åsikt.

Gruppstärkande aktiviteter exempelvis lekar  för att alla ska

Omröstningar

Göra barnen delaktiga i planeringen/ barns inflytande

 

Vi ser att målen är nått när:

Att barnen:

I stor utsträckning hanterar och löser situationer utan inblandning av vuxen

Visar genuint intresse och engagemang för varandra och varandras idéer.

Förstår hur en omröstning går till samt acceptera resultatet, kan genomföra mindre omröstningar själv

Lyssnar på varandra samt enas om gemensamma lösningar

Dokumentation och återkoppling till barnen där de själva får reflektera och berätta om sin delaktighet

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: