Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2016-09-02 09:19 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Förskola

Vi planerar att arbeta med skapande för både kropp och själ såsom dans, musik och möjlighet att använda sig av nya material. Att våga utforska sina förmågor, sin identitet och sin lust till nya saker för att främja skapandet. Barnen får i skapandet använda och utveckla sin fantasi och kreativitet, samt bearbeta sin vardag.

Innehåll

Mål

Vi pedagoger ska sträva efter att varje barn…
Ska få möjlighet att prova på och även repetera för att utveckla sin förmåga att hitta sina egna uttryck i sitt skapande..

Får möjlighet att hitta ett sätt som de kan utveckla sin fin- och grovmotorik på.

Vågar ge uttryck för sin vilja och identitet samt hitta en tillhörighet i gruppen.

Målkriterier

Vi ser att målet är nått när…
Barnen visar intresse för att delta eller aktivt iaktta. De tar egna initiativ, de tillför material eller engagemang till egen eller annans aktivitet.

Barnen själva börjar utmana sin kropps funktioner som t ex att välja en svårare cykel än tidigare, klättra högre eller knäppa en knapp.

Barnen vågar ge uttryck för sin åsikt enskilt, i smågrupper eller i helgrupp.

Detta gör vi för att nå målen.

Vi har ett tillåtande klimat där det ges tid och utrymme för att prova och repetera.

Barnen får vara med och påverka genom att uttrycka sina tankar och åsikter. De får också vara delaktiga i utförandet genom att använda material enskilt, samt tillsammans med kamrater och oss pedagoger.
Vi anpassar miljön genom att erbjuda material som lockar till skapande genom olika uttrycksformer. 

Vi använder material inne som utmanar grov och finmotoriken på olika sätt.

Vi är medforskande.

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: