Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalism och första världskriget

Skapad 2016-09-02 09:36 i Vasaskolan Hedemora
Fokus är mycket på orsaker, förlopp och konsekvenser som berör första världskriget (1914-18). Människors levnadsvillkor och (som i princip alltid) begreppskunskap och källkritik ingår också i olika utsträckning.
Grundskola 9 Historia

Vi läser om nationalism och varför första världskriget startade och vad som hände under kriget. Därefter fokuserar vi på vilka konsekvenserna blev efter världskriget. Utöver detta fokuserar vi på hur människor som levde på 1910-talet kunde påverkas av kriget. / PI och A-L

Innehåll

Förväntat resultat

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna:

 • några av första världskrigets orsaker där man även skall reflektera individuellt kring vilken eller vilka orsaker som kan tänkas vara viktigast.
 • något om händelseförloppet under det första världskriget 1914-18.
 • beskriva följder av det första världskriget.
 • något om människors livsvillkor under världskriget.
 • något om hur man gör när man tänker källkritiskt.
 • använda dig av fler och för dig nya historiska begrepp.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  E 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Matriser

Hi
Generell bedömningsmatris för historia åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder (i detta fall sent 1800-tal och tidigt 1900-tal).
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder (i detta fall sent 1800-tal och tidigt 1900-tal).
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder (i detta fall sent 1800-tal och tidigt 1900-tal).
Resonemang och reflektion
Du skall kunna för enkla och någorlunda underbyggda resonemang kring orsaker till och konsekvenser av det första världskriget.
Du skall också kunna för utvecklade och ganska väl utvecklade resonemang kring orsaker till och konsekvenser av det första världskriget.
Du skall också kunna för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring orsaker till och konsekvenser av det första världskriget.
Villkor och värderingar
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i (detta bör kopplas till det som berör resonemang och reflektion - se ovan).
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i (detta bör kopplas till det som berör resonemang och reflektion - se ovan).
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i (detta bör kopplas till det som berör resonemang och reflektion - se ovan).
Källkritisk förmåga
Du visar viss förmåga till källkritik och skiljer på fakta och värderingar. Du kan söka källmaterial och använder mer än en källa, t.ex. två texter. Du bearbetar ditt källmaterial med egna ord till egen kunskap
Du visar god källkritik i valet av källmaterial. Du använder olika källor, tex facklitteratur, tidskrifter och medier. Du granska, värderar och sammanställer materialet till egen kunskap.
Du granskar källor kritiskt. Du prövar deras trovärdighet där du är väl medveten om avsändarens syfte och bakgrund.
Fakta och begreppskunskap
Du har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet. Du kan sätta in ord och begrepp i sitt rätta sammanhang.
Du har goda kunskaper inom arbetsområdet. Du kan förklara och redogöra på ett sammanhängande sätt.
Du har mycket goda kunskaper inom arbetsområdet. Du använder dig även av tidigare kunskaper och håller dig väl informerad om aktuella händelser när du redogör arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: