Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och naturvetenskap

Skapad 2016-09-02 10:15 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Vi vill att barnen ska få en ökat förmåga och förståelse för naturvetenskap och teknik i vardagen. Genom bygg, konstruktion, utflykter, lärplattor osv.
Förskola
...

Innehåll

Mål

Barnen ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse och förståelse för naturens olika kretslopp. Utveckla sin förmåga att arbeta med olika tekniker inom bygg, konstruktion, skapande, samt genom användning av lärplattor.
Vi källsorterar för att öka medvetenheten om förnybar energi och återvinning.

Detta gör vi för att nå målen

Vi besöker naturen, där vi utforskar och upptäcker naturens kretslopp. Vi källsorterar för att öka medvetenheten hos barnen om naturen och hållbar utveckling.Vi besöker återvinningsstationen där barnen själva får sopsortera. Vi erbjuder olika material och på det sättet utmanar vi barnen i deras bygg och konstruktionsteknik. 
Barnen ges möjlighet att utforska lärplattor där de erbjuds att arbeta med appar inom de olika områdena. 

Vi ser att målet är nått när

När barnen visar en ökad utveckling om naturen och naturens kretslopp. Då de vet var vi lägger saker då vi ska källsortera. När de medvetet använder sig av olika material inom teknik och vi ser att det infaller naturligt. När de på ett naturligt och medvetet sätt använder apparna inom de olika områdena. 

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: