Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Årstider

Skapad 2016-09-02 10:45 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Vi kommer att jobba med årstidsväxlingar i naturen och djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att jobba med årstidsväxlingar i naturen och djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Innehåll

Områdesbeskrivning och mål

Visa lärande

Du kommer att få visa din förmåga genom att:

* Samla tecken för viss årstid och placera dessa i vårt årshjul.

* Skriva och berätta om tecknen för viss årstid.

* Berätta, skriva och rita om några djur och växters livscykler och dess anpassningar till årstidsväxlingarna.

 

Mål och bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

* Kunna berätta om typiska tecken för viss årstid.

* Känna till några av växter och djurs livscykler och dess anpassningar till årstidsväxlingarna.

* Kunna berätta vad ett årshjul är och vilka årstider vi har.

 

Områdesbeskrivning och undervisning

Vi kommer att vara ute i naturen och titta på årstidsväxlingar och tecken för alla årstider. Tecken för årstiden kommer vi att ta med in i klassrummet och sätta upp i vårt årshjul. Du kommer att få skriva, rita och berätta om dessa tecken.

Vi kommer att se på film och växter och djurs livscykler. Vi kommer även att läsa om detta och skriva och rita i vår NO/SO bok.

Vi kommer att vara ute i naturen och titta på var djur och växter lever och vad de äter vid de olika årstiderna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Bedömningsmatris NO åk1

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och ge exempel på samband i naturen
Du kan ge exempel på vad några svenska djur äter. (Skolverket: Likheter och skillnader)
Du kan beskriva och ge exempel på hur några svenska djur får tag på mat eller gömmer sig från rovdjur. (Skolverket: Likheter och skillnader)
Du kan ge exempel på svenska växtätare och rovdjur och hur de överlever vintern. (Skolverket: Likheter och skillnader)
Samtala om och ge exempel på förändringar i naturen och livscykler hos växter och djur
Du kan med hjälp av en bild beskriva naturen i de fyra årstiderna som de ser ut där du bor. Du kan ge exempel på hur livet för en växt eller ett djur ser ut under ett år.
Du kan beskriva naturen i de fyra årstiderna utan bildstöd. Du kan ge exempel på hur livet för en växt och ett djur ser ut under ett år.
Du kan förklara varför det blir olika årstider. Du kan ge exempel hur en växt och ett djur anpassar sig till årstiderna.
Berätta om människokroppen och diskutera hälsofaktorer
Du kan ge några exempel på saker som är bra för kroppen.
Du kan berätta om flera olika saker som är bra eller dåligt för kroppen.
Du kan berätta om varför olika saker är bra eller dåligt för kroppen. Du kan berätta vad god hälsa är.
Samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt
Görs inte i åk 1
Görs inte i åk 1
Görs inte i åk 1
Beskriva och sortera föremål av olika material
Du kan sortera sopor i grupperna kompost, glas, papper och metall.
Du kan sortera och berätta vad allt i en hög har gemensamt. Du kan förklara ordet källsortering.
Du kan sortera flera olika förpackningar och du vet hur man tar reda på hur saker ska källsorteras.
Berätta om ljus och ljud, ge exempel på egenskaper hos vatten och luft
Du kan berätta om hur is, snö och vatten hänger ihop.
Samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan
Du kan ge exempel på sagor som handlar om naturen.
Du kan ge exempel på hur sagor som handlar om naturen har använts för att förklara omvärlden.
Du kan ge exempel på hur man kan göra en natursaga för att lära människor något.
Utföra fältstudier och undersökningar
Du deltar i utflykter och du kan utifrån tydliga instruktioner berätta något om vad du sett.
Du deltar aktiv i utflykter och bidrar till att svara på de frågor som uppkommer.
Du deltar i fältstudier och har idéer på vilka undersökningar man skulle kunna göra.
Göra observationer, namnge, sortera och beskriva fenomen i naturen
Du ska kunna använda det du ser för att berätta vilken årstid det är.
Du kan jämföra det du ser i naturen med hur det såg ut tidigare.
Du kan göra en observation med fler detaljer och kan beskriva det du ser tydligt.
Du kan namnge några svenska djur och växter.
Du kan namnge flera svenska djur och växter.
Du kan namnge och beskriva flera svenska djur och växter.
Du kan sortera bilder på djur utifrån olika egenskaper.
Du kan sortera bilder på djur på flera olika sätt.
Du kan sortera bilder på djur på flera sätt och berätta vilka egenskaper du sorterat efter.
Visa och beskriva solen, månen och jorden rörelser
Behandlas i åk 2
Behandlas i åk 2
Behandlas i åk 2
Sortera föremål med olika egenskaper och separera lösningar och blandningar
Sortera föremål, se ovan (källsortering och djur)
Lösningar och blandningar behandlas i åk 3
Jämföra egna undersökningar med andras
Behandlas i åk 3
Dokumentera undersökningar
Du ritar av det vi undersöker utifrån tydliga instruktioner.
Du ritar och berättar självständigt det vi undersöker.
Du ritar och skriver/berättar med mer detaljer i din dokumentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: