Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inspirerande lärmiljö

Skapad 2016-09-02 11:13 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Vi vill tillsammans med barnen skapa en inspirerande och lärorik innemiljö.

Innehåll

Syfte:

Vi vill skapa en start i barngruppen där barnen tillsammans erbjuds möjlighet att påverka sin miljö och i den bli sitt bästa jag. Vi vill skapa respekt för och varsamhet av barnen inför deras miljö.

Hur: 

Med hjälp av de intressen vi ser i barngruppen skapar vi rum i rummet med ett utmanande material från naturen och befintligt material. Barnen blir delaktiga genom att vi lyfter med barnen vad de vill ha i sin miljö, detta kan vi pedagoger sedan återkoppla till barnen genom att vi skapar en ritning över avdelningen där vi sedan tillsammans placerar in materialet. När vi har kommit fram till hur vi vill ha det så får barnen samarbeta kring att möblera om. Barnen blir även delaktiga i att samla naturmaterial.

Pedagogens roll:

Vi ska se och uppmärksamma barnens intressen. Vi ska finnas där och vägleda och inspirera barnen för ett fortsatt lärande. Under processens gång utmanar vi barnen att reflektera kring det som sker genom att tex ställa öppna frågor mm.

 

Kopplingar till läroplanen

  • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: