Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tecken som stöd

Skapad 2016-09-02 11:21 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Vi kommer under hösten arbeta med TAKK som står för tecken alternativ kommunikation TAKK är ett redskap och komplement till det verbala språket som innebär att den som pratar samtidigt tecknar de viktigaste orden.

Innehåll


- Tecken tränar och förstärker både finmotorik och tal. 
- Tecken ger barnet redskap till samspel med andra.
- Ett bra hjälpmedel åt barn med annat modersmål än svenska.
- Användning av tecken hjälper att sänka ljudnivån i förskolans verksamhet.

 

MÅL

att varje barn ska:

- kunna använda sig av tecken i relevanta situationer i vardagen

- upptäcka nya sätt att förstå och göra sig förstådd i sin omvärld

 

DETTA GÖR VI FÖR ATT NÅ MÅLEN

-Vi använder oss av veckans tecken

-Vi använder oss av tecken i alla vardagliga situationer

 

VI SER ATT MÅLET ÄR NÅTT

- När barnen använder sig av tecken i olika situationer

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: