Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2016-09-02 11:38 i Nyängen Mariehamn
Förskola
Välkommen till höstens tema; vi vill bjuda in barnen i sagornas fantastiska o spännande värld!

Innehåll

Under höstterminen kommer vi att arbeta med sagor på många olika sätt, roligt och lärorikt för både stora och små. Sagor stimulerar barnens kreativitet och fantasi!😊👫🐻🍀🌸🍃🌲🌺☁️🎀

Vi kommer att se sagor ur olika synvinklar, och reflektera och samtala tillsammans med barnen. 

Syfte

I "Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen på Åland" står det att;
Verksamheten ska stödja barnets utveckling genom att erbjuda barnet erfarenheter av:

 • att en lugn stämning råder så att varje barn får tid och möjlighet att utveckla sitt tänkande, sitt ordförråd, sitt språk och sina berättelser
 • glädjen och värdet i den gemensamma sagoskatten och i de nya och gamla berättelserna
 • att sätta ord på matematiska tankar, argumentera för dem i en atmosfär där alla lyssnar och intresserar sig för varandras förslag till lösningar på problem
 • rikliga tillfällen att utveckla kreativiteten och att fritt de få uttrycka sina tankar och känslor i bild
 • övningar som utmanar den finmotoriska utvecklingen

Genom sagor kommer vi att arbeta med språkutveckling, det sociala samspelet, matematik, värdegrundsfrågor, empati och respekt.

Mål:
Att ge barnen möjlighet att utveckla:

 • sin förmåga att lyssna, reflektera, och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Metod

Barnen kommer att få ta del av sagor på olika sätt och aktiviteter av olika slag:

 • flanosagor
 • böcker
 • sagopåsar
 • skapande
 • drama och lekar.

I november kommer vi även att ha en egen storsamling för hela Nyängen, som utgår från vårt tema. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: