Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min Lärlingsplats

Skapad 2016-09-02 12:43 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap Svenska Matematik
Ett samarbete mellan Samhällskursen/Matematikkursen och Svenskakursen. Eleverna ska presentera sin APL plats både skriftligt och muntligt.

Innehåll

Min lärlingsplats

 I den här uppgiften ska du muntligt och skriftligt samt med hjälp av digitala hjälpmedel presentera din lärlingsplats. Området är ett samarbeta mellan svenska, samhällskunskap, matematik och karaktärsämnena.

 Planering:

vecka 40                Ons: Välkomna tillbaka! Påbörja arbetet (alla frågor ska vara besvarade

                               under APL)

                               Tors: Genomgång av vissa teoretiska begrepp, arbeta med uppgift

                               Fre: Sh - Fackliga organisationer, arbetsmiljö, arbetsbeskrivning.

                               Arbeta med uppgiften

Vecka 41               Ons: Arbeta med uppgift (uppgiften ska färdigställas denna dag)

                               Tors: Presentationstillfället J

I presentationen ska samtliga frågor som presenteras på nästa sida besvaras i din muntliga framställning (behöver dock inte vara i den här ordningen). Vissa av frågorna kan du behöva hjälp med att besvara av folk på din arbetsplats eller genom att söka information på t.ex. Internet:

Förtydliga gärna din presentation med bilder men var noga med att kolla av med din arbetsplats vad som gäller vid till exempel fotografering eller att ta bilder från deras hemsida etc.

Tänk på att använda en eventuell power point/keynotepresentation som stöd för din presentation och inte något att läsa från!

 Hela arbetet ska finnas i skriftlig form för inlämning och bedömning. Arbetet ska ej vara i punktform, alltså i löpande text (rubrik, styckesindelning m.m)

Frågor:

 • Vilket yrke handlar det om?
 • Vad heter lärlings/arbetsplatsen (hur många jobbar där, är den privat eller kommunal, hur länge har den funnits, var ligger den etc. en allmän presentation av din arbetsplats)?
 • Vad får du göra (ge tydliga konkreta exempel på uppgifter)?
 • Vilka uppgifter tycker du är roligast/mindre roliga att genomföra?
 • Vad kan ”hända ”en dag på din lärlingsplatsplats (ge exempel på till exempel kniviga kunder, misslyckade bak, roliga barn, dråpliga historier eller liknande)?
 • Vilka karriärutvecklingar är möjliga inom ditt yrke (kan man till exempel studera vidare efter gymnasiet och i så fall vilken utbildning eller finns det olika karriärmöjligheter inom arbetsplatsen)?
 • Vilka olika befattningar/yrkesfunktioner finns det på din lärlingsplats (undersköterska/sjuksköterska, bagare/konditor etc.)?
 • Hur ser könsfördelningen ut på din arbetsplats (flest män eller kvinnor, anledningar till det etc.)?
 • Vad ligger ingångslönen på? Motsvarar ingångslönen dina förväntningar? Hur ser löneutvecklingen ut och har sett ut (se 10 år tillbaka)?
 • Hur ser arbetsmarknaden ut för ditt yrke (kommer det vara lätt att få ett jobb efter utbildningen, varför, varför inte?)?
 • Vilken typ av anställning är vanlig på din arbetsplats (vikariat, tillsvidare, behovsanställning etc.)?
 • Vilket/vilka fackförbund är kopplat till ditt yrke?
 • Vilka egenskaper/förmågor är till fördel för att lyckas i ditt yrke (varför kommer du att lyckas inom ditt yrkesval J)?
 • Hur ser arbetsmiljön ut (hanterar du maskiner, lyfter tungt, hög ljudnivå, står du mycket etc.)?
 • Finns det några vanliga arbetsskador?
 • Vilka speciella yrkestermer finns på din arbetsplats (ta reda på så många fackuttryck du kan och berätta vad de betyder)?
 • Hur anpassar du ditt språk när du är på din arbetsplats (ge tydliga exempel)?
 • Redovisa fördelningar som du kommit fram till i procentform och gärna diagram.
 • Vad är det för klädkod på din lärlingsplats? Varför har man klädkod där?
 • Beskriv i stora drag vilka lagar som styr dig på arbetsplatsen.
 • Övrigt som är av intresse!

 Betygskriterier för SVESVE01

E

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.

 C

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

 A

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

 

Betygskriterier för SAMSAM01A

E

Eleven kan översiktligt redogöra och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

C

Eleven kan utförligt redogöra och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

A

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra oc dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbets­livets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanse­rade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: