Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Barn 2014

Skapad 2016-09-02 12:45 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Vi arbetar för att väcka nyfikenhet och ett intresse för matematik hos barnen. Vi strävar efter att varje barn ska utveckla sin matematiska förmåga.

Innehåll

Mål

Alla barn ska få möjlighet att utveckla intresse, förmåga och förståelse för:

Att i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska matematik i vardagen.

Färg, form, rum, lägesord, mängder, antal, ordning, siffror, mätning, tid, förändring, sortering och problemlösning.

 

Aktiviteter / detta gör vi för att nå målen

Genom att vara närvarande pedagoger och upptäcka matematiken tillsammans med barnen i vardagen. Detta gör vi genom att påvisa, benämna och utmana inom det matematiska området.

Erbjuda aktiviteter/material som utvecklar barnens matematiska förmågor, t ex  rim, ramsor och sagor.

Skapa en inbjudande lärmiljö som stimulerar barnens matematiska utveckling.

Vi ser att målet är nått när:

Barnen använder matematiska begrepp som t ex antal, färg, form osv

När barnen i sin vardag använder problemlösning.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: