Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets och area

Skapad 2016-09-02 12:48 i Montessoriskolan Fyrkappan Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Under fyra veckor kommer du att får arbeta med och lära dig mer om geometriska former och vinklar. Du kommer att arbeta både med teoretiska uppgifter i boken och mer praktiska uppgifter, både i grupp och enskilt.

Innehåll

När du arbetat med det här området ska du kunna

  • jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska objekt. Du kommer att lära dig vad olika geometriska objekt heter. Du kommer också att lära dig olika termer som är bra att kunna då det gäller geometri som tex paralell, symmetri, polygon och bas.
  • beskriva och konstruera symmetri. Detta kommer du att lära dig genom att studera och leta efter symmetrilinjer i olika geometriska former, men även andra figurer och bilder.
  • uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva. Du kommer att lära dig hur man uppskattar och mäter grader och vinklar med gradskiva. Du kommer också att arbeta med uppgifter där du lär dig att räkna med grader.
  • uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar.  Se på nästa punkt hur du kommer att arbeta med detta.
  • förklara samband omkrets-area och metoder för beräkningar. Genom att jämföra sambandet mellan omkrets och area kommer du att få en förståelse för hur dessa hänger ihop. Du kommer också att lära dig använda några formler för att beräkna omkrets och area av geometriska former. Detta kommer du att arbeta med både teoretiskt och praktiskt.
  • använda strategier vid problemlösning. Du kommer att lära dig hur du ska redovisa dina beräkningar då du gör uppgifter av olika slag. Du kommer också att träna på att diskutera och redovisa lösningar muntligt. Detta tränar du också på genom att göra "Raggaröläxan".

Uppgifter

  • Omkrets och area

Matriser

Ma
Matematik 4-6

E
C
A
Lösa problem med strategier & metoder
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Använda matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematiska uttrycksformer
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Välja & använda matematiska metoder
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck om passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck om passar bra ihop med situationen
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck om passar mycket bra ihop med situationen
Föra och följa matematiska resonemang
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: