Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2016-09-02 12:55 i Västra Karups skola Båstad
En planering för musik med fokus på unison sång, rytmik och enkla danser.
Grundskola 2 Musik
Vi ska ha mycket kul tillsammans och sjunga, klappa, spela, dansa, lära oss notvärde och använda olika rytminstrument.

Innehåll

Konkretisering av målen:

Du ska kunna

 • sjunga unison sång
 • nationalsången och några visor ur svensk barnvisetradition
 • gestalta en sångtext med rörelser
 • utföra enkla danser
 • namnge några rytminstrument och hålla pulsen i en sång med instrumenten

 

Undervisning:

Du ska få

 • träna din förmåga att sjunga unisont genom att vi sjunger många sånger/visor av olika slag.
 • lära dig text och melodi till nationalsången och några visor ur svensk barnvisetradition.
 • både följa och hitta på egna rörelser till sånger.
 • lära dig ett par enkla danser som vi sedan tränar regelbundet.
 • tillverka egna rytminstrument som du sedan använder i ditt musicerande.
 • lära dig namnet och spela på några av de vanligaste rytminstrumenten.

Bedömning:

Jag bedömer dina kunskaper i matrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik åk 2 ht-16

Rubrik 1

Du behöver utveckla
innebär att du behöver någon form av stöd från en vuxen eller kamrat
Du kan
innebär att du kan klara det på egen hand
Du kan med säkerhet
innebär att du klarar det på egen hand men kan även utveckla, använda kunskapen i andra sammanhang eller handleda klasskamrater.
Du kan sjunga unison sång
Du kan både text och melodi till nationalsången och några visor ur svensk barnvisetradition
Du kan gestalta en sångtext med rörelser
Du kan utföra enkla danser
Du kan namnge några rytminstrument.
Du kan hålla pulsen i en sång med rytminstrument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: