Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur

Skapad 2016-09-02 13:10 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Förskola

Vi arbetar med att göra olika kulturer tydliga i vår verksamhet, både svensk kultur och andra kulturer.

Vi strävar efter att barn ska lära sig om olika kulturer, länder och traditioner samt olikheter och respektera det.

Vi använder svenska som vårt gemensamma språk men strävar efter att skapa en förståelse för att alla språk har lika värde.

Innehåll

Mål

Att alla barn:
Ska känna trygghet i sin identitet och i sin kultur.
Har förståelse för att det finns olika kulturer och traditioner.
Har förståelse att det finns olika språk och att de är lika mycket värda. 

Detta gör vi för att nå målen

Vi firar våra svenska högtider och pratar om varför vi firar dem.
Vi uppmärksammar högtider som firas av barn/familjer som finns i vår närhet.
Vi inspirerar varandra genom att berätta om sin kultur och sitt språk för sina kamrater.
Vi uppmuntrar barnen att berätta för kamraterna hur man te x räknar på barnens hemspråk.
Vi tar hjälp av vårdnadshavare att använda sitt hemspråk i samtal med barnet.

Vi ser att målet är nått när

När vi och varje enskilt barn vet vilket som är dess ursprung och hemspråk.

Barnen delger varandra och berättar om sina språk och sina kulturer.

Arbetet finns dokumenterat för gruppen och i barnens lärloggar.

Resultatet av arbetet med kultur analyseras och används för vidare planering.

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: