Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik Bokmasken

Skapad 2016-09-02 13:22 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
Förskola
Vi vill på ett lekfullt sätt skapa ett intresse för naturvetenskap och teknik. Vi vill att barnen ska få en ökad medvetenhet om vår närmiljö och natur och få en förståelse för naturvetenskapliga begrepp.

Innehåll

Mål:

- Vi vill på ett lekfullt sätt skapa ett intresse för naturvetenskap och teknik. Vi vill att barnen ska få en ökad medvetenhet om vår närmiljö och natur och få en förståelse för naturvetenskapliga begrepp.

Detta gör vi för att nå målen:

- Tillsammans upptäcker, undersöker och utforskar vi de berörda områden och använder de rätta orden inom teknik och naturvetenskap.

- I grupper upptäcker, undersöker och utforskar vi de berörda områden och använder de rätta orden inom teknik och naturvetenskap.

- Vi går på utflykt då vi besöker skog och närmiljö. Vi tittar på växt- och djurlivet i närområdet.

- Vi vill att barnen ska få lära sig mer om naturvetenskap och teknik. Vi vill belysa när barnen befinner sig i situationer när de använder sig av teknik, som t.ex stänga dragkedjor, skruva upp ett lock, för att på så sätt få en förståelse för begreppet.

Vi ser att målet är nått när:

- Barnen blir mer självständiga i vardagliga situationer.

- Barnen värnar om närområdet och miljön samt visar nyfikenhet för växter och djur.

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  • Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: