Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regellekar

Skapad 2016-09-02 13:31 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Regellekar för att öka tryggheten i barngruppen. Vi lär oss nya lekar tillsammans, lär känna varandra bättre och utvecklar vår förmåga att fungera i grupp.
Förskola

Ett nytt läsår = en ny bangrepp. Vi vill att vår barngrupp som bli trygga tillsammans och få många fina minnen tillsammans. Barnen ska ges möjlighet att växa som individer och grupp genom regelleken.

 

 

Innehåll

Vad är intressant för barnen?

Vi ser att barnen har roligt tillsammans och att de leker med de kompisar som de känner sedan innan, från deras gamla avdelningar. 

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger

Pedagogen: "hur kan man göra för att lära känna nya barn och vuxna?"

Barn: "Man kan fråga namnen", "man kan fråga vad dom leker".

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Förmågan att vara en vän kräver hög social kompetens. I vänskapen finns det plats för bl.a. gemenskap, stöd, uppmuntran, inlevelse, rolltagande samt känslor. I vänskapen ingår outtalade regler och den bygger på ömsesidig respekt för varandra. I förskolan har pedagogerna en viktig uppgift att stimulera till etablerandet av positiva relationer och vänskap. 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

  • är trygga i vår miljö och våra rutiner
  • Leker i olika kamratkonstellationer 
  • Visar glädje i leken och tycker det är roligt att lära sig nya lekar
  • förstår sina rättigheter och skyldigheter i den gemensamma leken
  • samt följer gemensamma regler

 

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod

Vi presenterar 3st lekar i taget. Dessa lekar rullar vi sedan på under ca 4 veckor eller tills vi ser att barnen är redo för nya utmaningar. 

Förutsättningar 

Tid - ca 30 minuter

Rum - situationsberoende 

Åldrar - 4-5 år 

Ansvarsfördelning - Mimmi

Tidsram för arbetet - ca 4 veckor

Dokumentation - Hur och vad ska vi dokumentera?

Vi filmar en leksekvens som används för moviemodeling. 

Förberedelser, vilket material behövs?

Beroende på lek

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: