Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott

Skapad 2016-09-02 13:38 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Planering för torsdagsidrotten

Innehåll

Mål:

Att alla ska bli bekanta med situationen, från ombyte till genomförande

Att barnen själva får inflytande genom att planera, genomföra och utvärdera varsin idrottslektion

Utvecklad kropps och rumsuppfattning

Kroppskontroll

Förståelse för "spelets regler" vad det innebär att vara en i ett lag

Kunna följa instruktioner i flera steg

Aktiviteter/ detta gör vi för att nå målen:

Vi - stärkande lekar

Olika typer av regellekar/ idrotter där barnen agerar både enskilt i grupp eller i lag

Olika övningar där barnen utmanas kroppsligt exempelvis balansgång, klättra eller göra kullerbyttor

Styrda lekar med instruktioner som barnen sen ska förhålla sig till

Barnen förfogar själva över varsin idrottslektion

Vi ser att målen är nått när:

När barnen:

själv vet vad som förväntas av dem i de olika situationerna kring idrotten

vet vad som förväntas i olika lekar/ idrotter och själva kan upprätthålla reglerna

behärskar olika övningar och är bekväma i dem

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: